Agnieszka Libido

Więc narastało to poczucie niskiego libido razem z nią, coraz bardziej wyolbrzymiała swoją wadę i dziś nie umie już poradzić sobie z kompleksem. Agnieszka potrafiła wyzwolić się spod wpływu , skończyć studia... Należy sądzić, że wcale nie jest mniej warta od innych ludzi którzy uprawiają seks! Tak jej też odpisałam, udzielając listownej porady. Napisałam, żeby przyjrzała się swoim pragnieniom, a wtedy przekona się, że jest dużo więcej warta niż niejedna z koleżanek. Dokonała przecież wiele - pomimo nieprawidłowego libido, a to świadczy o sile charakteru. Z jej listu niezbyt jasno wynika, na czym polegały błędy wychowawcze. Jakby mimochodem wspomina, że w domu liczyło się tylko zaspokojenie mężczyzny. To stwierdzenie jest jednak bardzo wymowne. Świadczy, że Agnieszka rosła bez prawa do wyrażania własnego popędu płciowego, jakby bez prawa do wyrażania i realizowania własnej osobowości. Prawdopodobnie nie doradzała jej jak ma postępować, nie tłumaczyła co dobre a co złe, tylko nakazywała co powinna zrobić, jak się zachować podczas zbliżenia, za nią o wszystkim decydowała, dziewczyna nie miała więc szans rozwinięcia libido - psychicznego. Skończyć studia bez pomocy z to przecież świadczy o dzielności, sile charakteru. Agnieszka nie umie jednak spojrzeć na siebie obiektywnie, i za to należy winić jej apodyktyczną, dominującą Agnieszką. Dziewczyna rosła w przekonaniu, że nigdy nie dorówna gwiazdom filmów erotycznych, dziś to odczucie przenosi na otoczenie, zdaje się jej, że wszyscy są od niej mądrzejsi, zdolniejsi... Czy autorki listów mogą jeszcze zwalczyć swoje niskie libido? Powiedziała pani we wstępie, że nikt nie jest doskonały. Z tego przede wszystkim muszą zdać sobie sprawę ludzie zakompleksieni. Ale uświadomienie sobie tego nie zawsze bywa łatwe. Nieraz co prawda wystarczy jedna rozmowa w poradni, lub po prostu z kimś życzliwym i rozsądnym, ale nieraz potrzebna jest terapia zwiększająca libido. Na czym ona polega?. W Słowniku Psychologicznym można przeczytać, żę libido to ..zespół treści silnie zabarwionych emocjonalnie, spoczywających w podświadomości, obcy osobowości świadomej, powstający głównie podczas nieudanego zbliżenia i później już całe życie wpływający na zachowanie seksualne. Nie zlikwidowany, może prowadzić do powstawania objawów nerwicowych, np. patologicznego poczucia niskiego libido - jak u adresatek naszych listów. Dlatego dla psychiatrów kompleks jest odczuciem patologicznym, wymagającym leczenia. Modną dziś - i moim zdaniem dobrą -metodą psychoterapeutyczną likwidowania tych patologicznych odczuć jest zwiększenie libido, czyli odtwarzanie reakcji psychicznych podczas seksu grupowego.

SOCIAL MEDIA
facebook twitter

© Feminam Libido the presentation