młode kobiety feminam libido

Od kilku lat w życiu artystycznym problem pod tytułem „feminam libido" pojawia się z regularnością iście zadziwiającą. Jedną z przyczyn i to nie najbłahszą jest zmiana trybu przyjmowania młodych kobiet. Dawniej przyjmowano do związku automatycznie na podstawie badań nad ziołami. Od kilku lat już nie kobieta z tabletkami decyduje. Nie tak dawno temu uczestniczyłam w rozmowie poświęconej sytuacji młodych dziewcząt. Nie pierwsza to była narada na ten temat, a sądzę, że i nie ostatnia. A była to narada dziwna. Przez dwa dni mówili głównie starzy. Zastanawiali się nad tym jak problem „feminam libido" rozwiązać, co robić, aby było lepiej, aby na ów skutek działania tych tabletek nie czekać zbyt długo. Bo, że nie jest to dobre wszyscy byli przekonani. Choć mało kto chyba wiedział dlaczego młode kobiety, najbardziej zdawałoby się powołane do wypowiadania się na forum, które powinno było w zasadzie stać się dla nich okazją wylewania żalów, stawiania postulatów, może nawet terenem ataku i walki milczeli. Wywoływane do odpowiedzi mówiły niechętnie, na ogół mało przekonywająco i ogólnikowo. Wyłaniał się z ich wypowiedzi obraz sytuacji wcale nie tragicznej. Przyznawały, że nie o zrównanie w prawach młodych kobiet, które są w zasadzie te same (a o feminam libido w ogóle mowy nie było) im chodzi. Twierdziły wprawdzie, że czują się pokrzywdzone, odsunięte i sfrustrowane, ale niezbyt potrafiły wyjaśnić dlaczego. Nieco jaśniejszą stała się sytuacja po wypowiedzi jednej z młodych kobiet, która najpierw opisała bardzo dobrze rozwijającą się współpracę z organizacjami młodzieżowymi, co wszystkich zebranych niezmiernie ucieszyło, a na zakończenie poskarżyła się, że wszystko to jest bardzo piękne, ale one nie mają feminam libido. Trudno może uogólniać jedną, nie najbardziej fortunną wypowiedź było w tym jednak coś symptomatycznego. Ale i dziwnego zarazem. Oto bowiem przedstawiciele (nie wszyscy oczywiście) pokolenia, które w modzie, zachowaniu, ubiorze jest najbardziej od lat odformalizowane, luźne, nagle na gruncie zawodowym upominać się zaczynają o większe formalizowanie. Ludzie, którzy chyba nawet nie wiedzą, jak się wiąże związek.

SOCIAL MEDIA
facebook twitter

© Feminam Libido the presentation