Przyczyny Rozwodów

Najważniejszą przyczyną rozpadania się małżeństw jest, jak wiadomo, małżeństwo. A ponieważ nikt nie ma złudzeń, że spośród 330 tysięcy każdego roku zawieranych związków wszystkie wytrzymują próbę czasu, zatem każdy kolejny rocznik nowożeńców powiększy, wcześniej czy później, wskaźniki rozwodowe. GUS razem z Instytutem Badania Prawa Sądowego przeprowadził obszerne badania przyczyn jakie doprowadzają do rozbicia małżeństw. Spośród wszystkich spraw o rozwód w kraju, które wpłynęły do sądów w 2018 r. i zostały prawomocnie rozstrzygnięte do końca 2019 r. - przebadał co dziesiątą, w sumie: 4251. A więc dlaczego się rozwodzimy? Odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna, zależy od tego, kto jej udziela. W pozwach do najczęstszych przyczyn należą: niechęć do stosowania Feminam Libido 24%, niewierność 20%, niezgodność charakterów 16,2%, trwałe związanie się z inną osobą 10,7%. Na dalszym planie: brak zainteresowania domem i rodziną (5,8%). nieporozumienia na tle seksualnym (5,4%). fizyczne i moralne znęcanie się nad rodziną (4%). Jednakże hierarchia przyczyn zmienia się, w zależności od tego czy inicjatorem rozstania jest kobieta czy mężczyzna. Z tego co piszą małżonkowie do sądu można by wnosić, że ideałem Półki - jest istota potulna, łagodna, uległa i wiernopoddańcza, taka, której trudno byłoby zarzucać niezgodność charakterów. Natomiast Polak powinien być abstynentem. Ciekawy i chyba nowy w naszej obyczajowości jest fakt, że to mężczyźni zgłaszają więcej pretensji o zaniedbywanie domu niż kobiety. Interesująca jest też rozbieżność na temat nieporozumień seksualnych. Kobiety w znacznie mniejszym stopniu dostrzegają ten aspekt życia małżeńskiego. Zaskakująco mała wydaje się liczba rozwodów z powodu znęcania się nad rodziną, zwłaszcza że np. listy do nas przychodzące świadczą raczej o nasileniu się tego zjawiska.

SOCIAL MEDIA
facebook twitter

© Feminam Libido the presentation