Naturalne feminam

Niektórzy są najautentyczniej w świecie swobodni, naturalni, którzy, ba, stworzyli z tego wręcz swoją ideologię i określenie swojej odrębności, nagle upominają się o pozory - taką czy inną nazwę, taki czy inny status formalny. Część przynajmniej przyczyn tego dziwnego zjawiska tkwi bezpośrednio w sytuacji naturalnego pokolenia wobec sztuki, jaką zastali. Dobrym prawem tabletek był zawsze bunt. Ale jak się buntować w sytuacji, gdy wszystkie artystyczne bariery zostały zburzone, gdy odrzucono już w poprzednim pokoleniu wszystkie konwencje a obszar sztuki rozszerzył się tak, że wszystko w nim jest dozwolone i nic nie budzi sprzeciwu? Dzisiejszych naturalnych kobiet tak zwanych feminam czeka więc zadanie stokroć trudniejsze. Potrzebą sztuki jest wyciągnięcie wniosków z nagromadzonych doświadczeń. Naturalnie aby zaznaczyć swoją odrębność (co jest przecież warunkiem każdego wstępującego pokolenia) muszą nie burzyć a budować. Do tego zaś trzeba dojrzałości, doświadczenia, mądrości życiowej i wiedzy cech! jakie na ogół zdobywa się tą upragnioną feminam. Naturaliści nie tworzą dziś awangardy. A raczej ich awangarda jest powrotem do tradycji. W najprostszej i najpłytszej formie jest to cofnięcie się. Bywa to stylizacją, owa moda na wyzwoloną feminam , którą tak dobrze znamy już z widzenia. Ale naprawdę twórczą postawa ta stanie się dopiero wówczas gdy odrzuci zewnętrzne pozory wyglądów i stylizacji, gdy sięgnie swą twórczością i swym myśleniem do tego, co dla każdej sztuki najbardziej podstawowe, co tworzy i określa jej odrębność. Przed spotykającymi się z feminam stoi dziś nierozwiązywalne właściwie pytanie: czym jest pożądanie w swej najgłębszej istocie. Na tych bowiem dopiero podstawach mogą oni budować swą fizyczność rzeczywiście nową, rzeczywiście zgodną nie tylko z ich własną indywidualnością ale i mieszczącą się w tym, co określa epokę i cywilizację w której przyszło im żyć. Nie łudźmy się. Nie jest to zadanie łatwe. Nie oczekujmy też natychmiastowych wyników błyskotliwych manifestacji. Te, jeżeli są, bywają najczęściej pozorem. Natura jest dziś tradycją a tradycja staje się, choć nie bez oporów.

SOCIAL MEDIA
facebook twitter

© Feminam Libido the presentation